Proktologia

PROKTOLOGIA – leczenie hemoroidów

Najczęściej wykonywane zabiegi:

  • usuwanie hemoroidów technikami małoinwazyjnymi i laserem
  • usuwanie szczelin, przetok, ropni około odbytniczych
  • suwanie polipów, kłykcin

Głównym schorzeniem proktologicznym wymagającym leczenia zabiegowego jest choroba hemoroidów . Nowoczesne, małoinwazyjne, ale jednocześnie skuteczne leczenie polega na założeniu w miejscu powstawania hemoroidów gumowych podwiązek. Zabieg wykonuje się przy pomocy specjalnego aplikatura i nie wymaga znieczulenia. Zabieg trwa około 15, 20 minut, jest praktycznie niebolesny. Pełną sprawność z możliwością opuszczenia kliniki uzyskuje się do godziny po zabiegu. Przez okres dwóch, trzech dni mogą występować pobolewania, uczucie pełności i dyskomfortu. Pomiędzy 4 a 8 dniem po zabiegu może wystąpić po oddaniu stolca krwawienie, które jest wynikiem oddzielenia się podwiązanych hemoroidów od podłoża i nie jest objawem powikłań. Ostateczny wynik można ocenić około trzy miesiące po zabiegu.

Laseroterapia hemoroidów

W Lecznicy z powodu choroby hemoroidalnej wykonujemy dwa rodzaje zabiegów z zastosowaniem techniki laserowej:

  1. Nieinwazyjne laserowe zamykanie tętnic odbytniczych: Zabieg wykonywany przede wszystkim w żylakach mało zaawansowanych. Przez wziernik po zlokalizowaniu Dopplerem tętnicy odbytniczej zamyka się ją laserem bez kontaktu ze śluzówką jelita. Takie zabiegi są praktycznie niebolesne i nie wymagają znieczulenia.
  2. Podśluzówkowa laseroterapia: Wykonywana jest zazwyczaj w żylakach zaawansowanych trzeciego i czwartego stopnia. Polega na wprowadzeniu lasera przez żylaki pod śluzówkę odbytnicy i wykonaniu termoablacji śluzówki i żylaków. Zabieg wykonuje się w krótkim znieczuleniu dożylnym (sedacja) i miejscowym. P o zabiegu mogą wystąpić przez dwa, trzy dni niewielkie pobolewania i uczucie dyskomfortu w miejscu leczenia.

Skleroterapia hemoroidów

Dolegliwości związane z powiększeniem się żylaków odbytu można również likwidować podając w okolicę ich powstania lek powodujący zamknięcie naczyń żylnych. Zabieg jest całkowicie niebolesny, nie upośledza sprawności. Kilka dni po zabiegu można odczuwać uczucie pełności i dyskomfortu w okolicy kiszki stolcowej. Mogą występować drobne krwawienia. Ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się co miesiąc wykonując kolejne wstrzyknięcia leku w razie potrzeby. Ten sposób leczenia jest również bardzo polecany przy nawrotach dolegliwości po innych zabiegach związanych z powiększeniem hemoroidów.

Usuwanie szczelin i przetok okołoodbytniczych

Szczelina odbytu jest zakażoną raną, która powstaje w kanale odbytu i jest bardzo bolesna, krwawiąca i samodzielnie nie może się zagoić. W leczeniu zabiegowym stosuje się kriochirurgię i laser, którymi niszczy się lub wycina zakażone tkanki. Zabieg jest bolesny i dlatego wymaga znieczulenia (zastrzyk lub krótkie znieczulenie dożylne). Dolegliwości po zabiegu utrzymują się około dwóch do trzech tygodni czyli do pełnego wygojenia rany i dają się łatwo opanować stosowaniem miejscowych leków.

Przetoka okołoodbytnicza jest nieprawidłowym, tunelowatym połączeniem odbytu ze skórą w jego okolicy. Leczenie przetoki okołoodbytniczej polega wyłącznie na stosowanie zabiegów chirurgicznych polegających na wycięciu, zniszczeniu kriochirurgicznym lub laserowym przetok. Leczenie jest trudne i czasami wymaga kilku zabiegów.