O naszej lecznicy

Serdecznie zapraszam do obejrzenia strony internetowej poświęconej Lecznicy im.  św. Łazarza w Raciborzu, której jestem właścicielem.
W lecznicy stosujemy nowoczesne techniki chirurgiczne, w tym laparoskopowe,  onkologiczne i ortopedyczne.

Laserem usuwamy żylaki, pajączki żylne, naczyniaki, bliznowce oraz inne zmiany chorobowe skóry.
Leczymy zaawansowane nowotwory skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej.
Wykonujemy biopsje diagnostyczne chorych narządów (tarczycy, sutka, itp.).
Leczymy przewlekłe, trudno gojące się rany.
Leczymy żylaki odbytu i inne choroby proktologiczne z zastosowaniem technik laserowych, Barrona oraz skleroterapii.
Wykonujemy inne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej np. podawanie osocza bogatopłytkowego (PRP).
Leczymy zmiany pourazowe i zwyrodnieniowe stawów, mięśni i więzadeł, podawaniem osocza bogatopłytkowego (PRP) i zastosowaniem fali uderzeniowej SWT.     
Wykonujemy diagnostykę ultrasonograficzną narządów jamy brzusznej, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, stawów oraz naczyń tętniczych i żylnych z zastosowanie oceny przepływów techniką doplerowską.

Dr n. Med. Stanisław Płonka