Technika laserowa

Procedura ELVes jest szybkim, efektywnym i ambulatoryjnym zabiegiem usuwania:

 • żył odpiszczelowych wielkich
 • żył odpiszczelowych mniejszych
 • żył siatkowych
 • telangiektazji
 • pajączków
 • owrzodzen naczyniowych
 • ... i innych.

ENDO-ŻYLNE USUWANIE ŻYŁ ODPISZCZELOWYCH

Technika endo-żylnego leczenia niewydolności żył kończyn dolnych z wykorzystaniem systemu laserowego jest prosta. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu lokalnym i można przeprowadzić go zarówno w warunkach ambulatoryjnych jaki i na sali operacyjnej.

Technika endo-żylna nie zostawia blizn, minimalizuje ryzyko wystąpienia infekcji oraz bólu pozabiegowego. Zaobserwowano doskonałe efekty kliniczne i estetyczne, przy znaczącym zmniejszeniu kosztów zabiegu.

Jak działa ELVeS:

 • Przez igłę do naczynia wprowadzany jest cewnik, do którego następnie wsuwany jest cienki światłowód ELVeS.
 • Po sprawdzeniu pozycji początkowej ko0ńcówki światłowodu za pomocą USG, oraz lasera pilotującego widocznego przez skórę, naczynie jest naświetlane światłem ciągłym lub krótkimi impulsami światła lasera. W trakcie naświetlania światłowód jest stopniowo wycofywany wraz z cewnikiem. Nasiękowe znieczulenie lokalne dodatkowo zabezpiecza tkanki sąsiadujące przed zniszczeniem.
 • W czasie trwania zabiegu żyła jest naświetlana na całej długości. Nieodwracalne uszkodzenie termiczne prowadzi do obkurczenia, a następnie całkowitej okluzji żyły.
 • Zabieg trwa 30-45 minut. Po zabiegu pacjent może od razu wrócić do normalnej aktywności (z wyjątkiem energicznych ćwiczeń).
 • W tej samej sesji, można przeprowadzić zabiegi usuwania GSV i SSV na obu kończynach.

PRZEZ-SKÓRNE USUWANIE PAJĄCZKÓW I TELANGIEKTAZJI

U pacjentów posiadających zmiany żylakowate, często występują równocześnie pajączki i teleangiektazje. Wykorzystując system ELVeS, wyposażony w końcówkę ogniskującą oraz zaawansowane oprogramowanie DermaMode, można je skutecznie usuwać. Podczas zabiegu tkanka skóry nie jest niszczona, ponieważ ta długość fali jest przez nią absorbowana w niewielkim stopniu, oraz skupienie wiązki następuje poniżej po0wierzchni skóry. Zabieg nie wymaga znieczulenia. Za pomocą tej techniki można usunąć płytko położone naczynia do 1,5 mm średnicy.

ENDO-ŻYLNE USUWANIE ŻYŁ PRZESZYWAJĄCYCH I SIATKOWYCH

Techniką Endo-żylną, pod bezpośrednią kontrolą wzrokową, można zamykać również żyły siatkowe i odgałęzienia żylakowate.

Metoda ta jest szybka i bardziej efektywna od technik konwencjonalnych. Zabieg jest dobrze tolerowany i zapewnia szybki powrót pacjenta do normalnej aktywności. Badanie ponad 1000 pacjentów wykazały wysoki wskaźnik powodzenia zabiegu. Pacjenci zgłosili pozytywny wynik leczenia, bez efektów ubocznych takich jak np. problemy z pigmentacją skóry.

Zabieg ten można przeprowadzić u pacjentów zażywających leki przeciwzakrzepowe lub z niewydolnym krążeniem.

Jak działa ELVeS:

 • Po miejscowym znieczuleniu, do żyły wprowadzana jest cienka igła, przez którą wsuwany jest światłowód 220 um. Przy większym odgałęzieniach żylakowatych zalecane jest podanie znieczulenia lokalnego.
 • Moc lasera dobierana jest w zależności od średnicy żyły. Następnie igła jest wycofywana i procedura jest powtarzana wzdłuż całego naczynia.
 • Przy większym odgałęzieniach żylnych, przez kilka dni należy stosować kompresje. Żyły w leczonym obszarze znikają po ok. 8 dniach bez nawrotów w rocznej obserwacji.

LECZENIE RAN OWRZODZEŃ ŻYLAKOWATEGO

ELVeS jest alternatywą, wolną od efektów ubocznych metodą leczenia ran owrzodzeń żylakowatych.

Dojście endo-żylne
W obszar owrzodzenia żylakowatego, pod kontrolą USG oraz widocznej przez skórę plamki pilotującej, poprzez żyłę zasilającą, wprowadzany jest cewnik z cienkim światłowodem. Następnie żyła jest naświetlana na całej długości. Nieodwracalne zniszczenie spowodowane działaniem lasera, prowadzi do całkowitej okluzji naczynia, przyspieszając proces leczenia i redukując znacząco czas gojenia rany.

Dojście przez-skórne
Światło laserowe jest dobrze znanym czynnikiem przyśpieszającym gojenie ran, w warunkach zredukowanego mikrokrążenia. Jego działanie powoduje stymulację rozrostu komórek pacjenta. W trakcie zabiegu, rana jest naświetlana krzyżowo niskim poziomem mocy, końcówką o dużej plamce. Efekt fotostymulacji jest szczególnie widoczny pacjentów ze stopą cukrzycową.

BEZINWAZYJNE USUWANIE ŻYŁ O ŚREDNICY DO 4 MM ( technologią elos)

Najnowsza, zaawansowana technologia łącząca energię optyczną lasera oraz energię prądu o wysokiej częstotliwości (RF)

Jest to jedyna dostępna technika umożliwiająca selektywne usuwanie zmian naczyniowych o średnicy 0,2 – 5 mm z całego ciała, nie powodująca efektów ubocznych.

Zabieg jest nieinwazyjny. Po wstępnym schłodzeniu skóry końcówką aplikatora, emitowany jest impuls światła lasera, który penetrując skórę dociera do naczynia i zostaje zaabsorbowany przez krew. Energia światła zamieniana jest na ciepło i naczynie ulega przegrzaniu. Równocześnie, poprzez elektrody umieszczone na bokach światłowodu, w skórę nieinwazyjnie aplikowany jest prąd RF. Prąd, przepływając selektywnie przez naczynie (mniejszy opór dzięki wstępnemu podgrzaniu światłem), dogrzewa je powyżej poziomu zniszczenia termicznego.

Technologia elos jest klinicznie sprawdzona. Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, m.in. CE i FDA.

Zalety systemu:

 • Unikalna długość fali lasera odpowiednio dobrana do selektywnego oddziaływania na małe i duże naczynia
 • Duża plamka minimalizująca efekt rozpraszania światła w skórze i zapewniająca odpowiednią głębokość działania
 • Optymalna długość impulsu konieczna do przekazania odpowiedniej ilości ciepła z hemoglobiny do ścian naczynia, których zniszczenie termiczne jest celem zabiegu
 • Duża gęstość energii konieczna do usuwania dużych, głębokich zmian naczyniowych
 • Możliwość zamykania małych naczyń na nogach, dzięki równoczesnemu działaniu światła i prądu RF
 • Brak efektów ubocznych dzięki wbudowanemu, aktywnemu układowi chłodzeniu skóry oraz zmniejszeniu całkowitej energii światła energią prądu RF
 • Nieznaczny ból towarzyszący zabiegowi usuwania dużych naczyń, krótsza długość fali jest słabo absorbowana w wodzie zawartej w tkankach.

ZALETY TERAPII LASEROWEJ ELVeS

 • Minimalna blizna, brak obrzęku
 • Znieczulenie lokalne
 • Szybka rekonwalescencja (zabieg ambulatoryjny) – nie wymaga od pacjenta rezygnacji z normalnego trybu życia
 • Mniejszy ból pooperacyjny
 • Minimalne ryzyko komplikacji

Techniki laserowe oferują pacjentowi ambulatoryjną alternatywę dla chirurgicznego usuwania naczynia!!!